Monitoring

pulpit sterujący ssc-6000_1

Systemy Telewizji Przemysłowej stają się coraz częstszym i coraz skuteczniejszym narzędziem w identyfikacji i schwytaniu sprawców przestępstw i wykroczeń. Najnowsze statystyki wskazują na bardzo duży spadek popełnianych przestępstw w miejscach gdzie zainstalowany jest monitoring wizyjny.

Oprócz monitoringu firm, biur, magazynów, fabryk, sklepów, domów i mieszkań, bardzo często również telewizja przemysłowa ma charakter narzędzia dodatkowej opieki (monitoring szkoły, monitoring przedszkola czy systemy telewizji przemysłowej placu zabaw).
Od wielu lat zajmujemy się projektowaniem, instalacją i konserwacją Systemów Telewizji Dozorowej.

Dostarczamy rozwiązania umożliwiające oglądanie obrazu na żywo z kamer IP. Funkcja ta jest dostępna niezależnie od miejsca, ponieważ transmisję na żywo można oglądać     w przeglądarkach internetowych na komputerze PC a także przy użyciu urządzeń mobilnych jak tablet czy smartfon. Dzięki temu można obserwować najbliższych lub swoją firmę z dowolnego miejsca. Otrzymując cały czas aktualne informacje, można natychmiast reagować i minimalizować szkody.

W ofercie posiadamy rozwiązania dla domu i przemysłu w technologii analogowej i cyfrowej takich marek jak Novus, Samsung, Sony, Bosch, LC, Konig.

Monitoring  jest nowoczesną koncepcją budowy systemów monitoringu wizyjnego. Oferujemy   rozwiązania dla domu i dla przemysłu. W systemach monitoringu, komunikacja pomiędzy urządzeniami obserwującymi (kamery), a urządzeniami rejestrującymi (rejestratory) oraz urządzeniami służącymi do podglądu obrazu (najczęściej komputery PC, tablety i smartfony) odbywa się za pośrednictwem komputerowej sieci IP opartej o protokół TCP/IP.

Każde urządzenie pracujące w takim systemie wymaga konfiguracji parametrów sieciowych – tak aby posiadało swój unikalny adres IP. Dzięki takiemu rozwiązaniu, infrastruktura przewodowa może być znacznie mniej rozbudowana niż w tradycyjnym systemie, gdyż stosuje się switche sieciowe, do łączenia poszczególnych urządzeń (rejestrator nie potrzebuje osobnego wejścia video do każdej kamery). Budowa okablowania jest łatwiejsza również dzięki możliwości stosowania zasilaczy PoE. Zasilacze PoE dają możliwość zasilania urządzeń IP, tym samym przewodem UTP, którym odbywa się komunikacja sieciowa (pod warunkiem że konkretne urządzenie obsługuje technologię zasilania Power Over Ethernet – w skrócie PoE).

Stosowanie monitoringu IP daje również wiele innych korzyści. Transmisja cyfrowa umożliwia uzyskanie wysokich –znacznie wyższych niż w „analogu” rozdzielczości obrazu. Kamery o rozdzielczości 1,3Mpx (megapikseli) i wyższej, nazywają się kamerami megapikselowymi. Rozdzielczość obrazu z kamery megapikselowej 1,3Mpx jest ponad trzy razy wyższa niż w przypadku tradycyjnej kamery analogowej, przy czym znacznie popularniejsze od kamer 1,3Mpx są kamery o jeszcze wyższych rozdzielczościach – tzw. kamery Full HD o rozdzielczości 2Mpx (1080p) Taka rozdzielczość również nie jest szczytem możliwości, ponieważ łatwo spotkać na rynku kamery trzymegapikselowe czy pięciomegapikselowe.

Tak duże rozdzielczości pozwalają na uzyskanie bardzo wysokiej szczegółowości (przy prawidłowym montażu i ustawieniu kamery możliwe, a nawet łatwe staje się rozpoznawanie i identyfikacja osób, odczytywanie nominałów banknotów na stanowiskach kasowych, czy odczytywanie tablic rejestracyjnych samochodów).

Istnieje możliwość wykorzystania starszych kamer analogowych przy budowie monitoringu IP. Przejście z systemu analogowego na IP nie skazuje nas na wyrzucenie starych kamer. Można stosować rejestratory hybrydowe, obsługujące zarówno kamery analogowe jak i kamery IP. Można również tradycyjną kamerę wyposażyć w moduł videoserwera, który „przekonwertuje” sygnał analogowy na sygnał IP.

Podgląd na żywo

W trybie Podglądu na żywo można oglądać obraz na żywo przesyłany z kamer IP. Funkcja ta jest dostępna niezależnie od miejsca, ponieważ transmisję na żywo można oglądać w przeglądarkach Chrome, Safari, Firefox i Internet Explorer na komputerze PC lub Mac, a także przy użyciu urządzeń mobilnych za pośrednictwem aplikacji DS cam. Teraz zyskujesz nowe punkty widzenia.

Monitorowanie z dowolnego miejsca

Wszystkie funkcje aplikacji Surveillance Station są dostępne w przeglądarkach internetowych Chrome, Firefox, Safari i Internet Explorer. Przy użyciu aplikacji DS cam można też przeglądać obrazy na żywo i nagrane zdarzenia na urządzeniach przenośnych. Dzięki temu niezależnie od tego, gdzie jesteś — w autobusie czy w biurze przed swoim komputerem — zawsze możesz mieć wszystko pod kontrolą.

Jednoczesny podgląd na żywo

Aplikacja umożliwia oglądanie obrazów na żywo maksymalnie z 49 kanałów, wykonywanie stopklatki oraz dostosowanie kąta ustawienia kamery przy użyciu funkcji PTZ. Układ kanałów można dostosować do różnych scenariuszy monitorowania i rozmieszczenia kamer. Funkcja Rybie oko umożliwia skorygowanie zniekształceń obrazu, tak aby był on czytelny dla ludzkiego oka. Mapa elektroniczna pozwala przedstawić układ zainstalowanych kamer na mapie, takiej jak mapa piętra lub mapa konkretnego obszaru geograficznego.

Funkcja analityczna podglądu na żywo

Narzędzia ulepszające sprawiają, że monitoring jest bardziej wszechstronny i dokładny. Funkcja analityczna podglądu na żywo może inteligentnie śledzić obiekty oraz wykrywać podejrzane zdarzenia, aby wyzwalać nagrywanie. Każda sesja nagrywania jest archiwizowana na potrzeby przyszłej analizy.

Patrol

Aplikacja Surveillance Station może inteligentnie „patrolować” dany obszar, wykorzystując trasę patrolu i automatyczne nagrywanie. Na przykład, gdy zostanie wykryty ruch, rozpocznie się nagrywanie i kamera może przesuwać się między różnymi, wcześniej ustawionymi kątami kamery, aby objąć swoim zasięgiem dany obszar.

Zarządzanie kamerami

Zarządzanie systemem Surveillance Station jest niezwykle intuicyjne i łatwe. Aplikacja Surveillance Station oferuje pakiet narzędzi zarządzania kamerami, ułatwiający proces dostosowania, wdrażania i obsługi systemu. Dzięki temu łatwo można dostosować system do środowisk, w których wymagane jest wdrożenie na dużą skalę.

Zoptymalizowana obsługa kamer

System Surveillance Station obsługuje ponad 1400 modeli kamer czołowych producentów, wyposażonych w różne funkcje. Certyfikat ONVIF Profile S pozwala współpracować z kamerami IP zgodnymi z tym standardem. Niezależni integratorzy mogą wykorzystać interfejs Surveillance Web API w celu dostosowania aplikacji do wymagań konkretnych projektów.

Panel stanu

Panel stanu umożliwia przegląd wszystkich kamer i grup kamer skonfigurowanych na serwerze DiskStation. Można przeglądać listę oraz w celu przyspieszenia wyszukiwania zmieniać kolejność wyświetlania elementów, korzystając z różnych atrybutów. Na panelu stanu można znaleźć każde ustawienie kamer i harmonogramu nagrywania, co przyspiesza dokonywanie zmian.

Uprawnienia i zabezpieczenia

W aplikacji Surveillance Station można zalogować się jako administrator, który ma uprawnienia do zmiany ustawień kamer i profilów uprawnień, lub jako widz, który nie ma szerokich uprawnień, ale może używać każdej funkcji i przeglądać każdą transmisję na żywo czy nagrane zdarzenie. Niezależnie od poziomu uprawnień korzystasz z bezpiecznego połączenia z szyfrowaniem HTTPS i SSL/TLS.

 

Powiadomienia

Powiadomienia SMSi e-mail są przesyłane do urządzeń mobilnych i na konta Skype. Zdarzenia są wyzwalane przez różne kryteria, więc trudno przeoczyć ważną sytuację zarejestrowaną przez którąkolwiek z kamer. Otrzymując cały czas aktualne informacje, można natychmiast reagować i minimalizować szkody.

Rozwiązania mobilne

 

Stałe powiadamianie

Aplikacja Surveillance Station może wysyłać powiadomienia wieloma kanałami: wiadomości SMS, e-mail, na konto Skype, a nawet powiadomienia typu „push” za pośrednictwem aplikacji DS cam. Dostępnych jest 9 zdarzeń, które powodują wysłanie powiadomienia. Brak połączenia z kamerą? Jakaś osoba weszła na dziedziniec? Serwer nie może nagrywać materiału filmowego? Aplikacja wyśle powiadomienia o tych zdarzeniach niezwłocznie po ich wystąpieniu. Można wybrać sposób odbierania wiadomości z alertami lub włączyć wszystkie, aby nie przeoczyć żadnych zdarzeń o znaczeniu krytycznym.

1.Przeglądanie wielu kanałów jest możliwe tylko w przypadku kamer z kodowaniem MJPEG.

2. Funkcja PTZ jest dostępna tylko w przypadku kamer obsługujących funkcję PTZ.

 GALERIA:

erby=”post_date”]